formats

Iz potrebe za sticanjem egzistencije bio sam primoran da se snalazim i radim različite poslove. U to vreme sam na tavanu svoje kuće pronašao kutiju sa alatom. Raspitivao sam se i saznao da je to alat za izradu drvenih klompi i da pripadao mom ocu koji je davno izrađivao klompe. Početkom prošlog veka u mom selu, Bačkom Monoštoru, postojalo je oko 70 klompara. Poslednji je sa radom prestao pre petnaest godina. Uprkos tome što još uvek ima živih majstora, niko

Više…

Ivica Kovač

Ivica Kovač

Ivica Kovač se proizvodnjom klompi od drveta nakon što je na tavanu svoje kuće pronašao alat njegovog oca, koji je nekad davno izrađivao klompe. Ovim starim zanatom bavi se pet godina i svoje umeće bi rado preneo na one koji to žele, čime bi se očuvao deo narodne tradicije i bogate kulturne baštine ovog kraja. Pored klompi, izrađuje male suvenirske klompe, priveske za ključeve i dr.