O projektu

Ovim projektom mladi će se informisati o vrstama starih zanata kojima mogu da se bave u okviru Udruženja starih, umetničkih zanata i domaće radinosti Sombor i mogućnostima pokretanja preduzetništva i stručnog osposobljavanja.

U prostorijama udruženja, kroz radionice zainteresovani mladi će steći praktična znanja kroz izradu ili doradu predmeta na tradicionalne načine.

Radovi će biti prikazanili na izložbi po završetku rada radionica, u okviru obeležavana 24. oktobra, Dana čistog vazduha.

Motivi

Veliki broj mladih ne nastavlja školovanje (studije), a velika privreda je nerazvijena, tako da ih je potrebno informisati i usmeravati ka mogućnostima pokretanja preduzetništva. Afirmisanjem mladih u okviru Udruženja starih, umetničkih zanata i domaće radinosti Sombor motivisalo bi ih se da se uključe i sami kroz kreativan rad steknu korisna znanja i veštine.

Trenutno je mali broj mladih u udruženju, pa za cilj imamo popularizovanje starih zanata, čime bi se stekli uslovi za održanje tradicije i kulturne baštine i obogaćivanje turističke ponude grada Sombora.

Ciljevi

Projekat utiče na popularizaciju umetničkih starih zanata, kao i mogućnostima podsticanja aktivizma u okviru Udruženja u Somboru, na način prihvatljiv za mlade.

Kroz sprovođenje ankete saznaćemo koliko je mladih zainteresovano za stare zanate i koje, te koliko se njih bavi aktivnostima (sport, umetnost i dr.).

Cilj je da se radionice održavaju u kontinuitetu, sa proširenjem rada grupa na građanstvo i decu.

Postoji inicijativa o saradnji sa srednjim školama i Nacionalnom službom za zapošljavanje o stručnom osposobljavanju neobrazovanih i invalidnih lica, kao i mogućnostima pokretanja preduzetništva.

Sve ovo će dovesti do trajnih promena sistema vrednosti mladih.