Program rada

Sve radionice se održavaju u prostorijama Udruženja, u ulici Kralja Petra I 24 u Somboru (glavna ulica, u dvorištu preko puta biblioteke).

1. radionica

30. oktobar 2013. u 16:00

Tkanje na razboju – prikaz tkanja na stonom razboju i izrada obeleživača za knjige

 

2. radionica

01. novembar 2013. u 16:00

Trukovanje i vez i slikanje na tekstilu

 

3. radionica

04. novembar 2013. u 16:00

Modisterija i izrada lutaka reciklažom tekstilnog materijala

 

4. radionica

08. novembar 2013. u 16:00

Sarač – šivenje kože i izrada pletenih narukvica